Stundenpreis für Saison
Montag – Freitag / 08:00 – 16:00 Uhr € 390.–
Montag – Freitag / 16:00 – 20:00 Uhr € 550.–
Montag – Freitag / 20:00 – 22:00 Uhr € 300.–
Samstag & Sonntag / 08:00 – 20:00 Uhr € 390.–
Samstag & Sonntag / 20:00 – 22:00 Uhr € 300.–

 

Einzelstunden Preis
Montag – Freitag / 08:00 – 16:00 Uhr € 17.–
Montag – Freitag / 16:00 – 20:00 Uhr € 22.–
Montag – Freitag / 20:00 – 22:00 Uhr € 15.–
Samstag & Sonntag / 08:00 – 20:00 Uhr € 17.–
Samstag & Sonntag / 20:00 – 22:00 Uhr € 15.–